Thursday, June 30, 2016

Pann: Giáo viên mị dùng lyrics của Chuck làm bài tập

Lúc nhìn thấy bài này trên giấy mị đã rất ngạc nhiên. 
Bạn mị ngồi cạnh quay phắt ra bảo "Này, đây là bài gì của Seventeen ấy mà nhỉ?"
Lúc đấy mị chưa nhìn đâu nên cắm đầu vào đọc thì đúng là bài Chuck thật..
Mị hỏi cô "??????? Cô ơi cô biết Seventeen ạ???", mà cô chỉ cười thôi.
Hay thật ý. 
Bao nhiêu bài hát Hàn Quốc mà sao cô lại chọn Chuck nhỉ...
Hóa ra người lớn như cô giáo mị cũng biết Seventeen đấy.
Vui ơi là vui.  
Phản hồi bài viết: [+46][-0]

===

1. [+1][-0] Thế thì chắc cô giáo của thớt là người quen của Seventeen rồi, hoặc có khi cô cũng là một carat già như chị đây...

2. [+0][-0] Gì thế này ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

3. [+0][-0] Á đù ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

4. [+0][-0]  Có vẻ bài này thớt đạt max điểm ha ㅋㅋㅋ

5. [+0][-0] Huk.. Hay cô quen ai đó trong Seventeen..?

6. [+0][-0] Oimeoi gì đây ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Đê bặc ㅋㅋㅋ

7. [+0][-0] Cô giáo của cậu là Carat à?


=
Credit: pannatic 

No comments:

Post a Comment