Thursday, June 9, 2016

Pann: Còn có cả mặt ㅋㅋㅋ Em có chữ ký của Song Joong Ki trên nồi cơm điệnHôm nay em đi mua nồi cơm điện và thấy Song Joong Ki nè ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Lúc đập hộp ra còn thấy cả chữ ký trên nồi nữa ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ vì dính chết luôn rồi nên em không tẩy xóa đi được ㅋㅋㅋㅋㅋ Mẹ em đang cáu điên lên ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


Phản hồi bài viết: [+325][-7]

====

1.[+164,-1] Đừng trả hàng nhé. Có khi đây là phiên bản giới hạn thì sao, bán lại cho dân Tàu là kiếm bộn   ㅋㅋㅋ

2.[+161,-1] Á đù  ㅋㅋㅋㅋㅋ giờ nồi cơm điện cũng thành goods của ngôi sao được hả?  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

3.[+92,-1] Chữ ký thì không sao chứ nguyên cái mặt  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅣㅣㅋ

4.[+67,0] Thử đăng lên web của Trung Quốc bán xem.. Có vẻ lãi đấy, hình như là hàng sản xuất giới hạn mà

5.[+52,-7] Có vẻ không phải gái nào cũng thích Song Joong Ki nhỉ  ㅋㅋㅋㅋㅋ

6.[+43,0] Phiên bản giới hạn!!

7.[+43,-3]  Định mệnh ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ  Không đỡ nổi vụ mặt ㅌㅋㅋㅋㅋㅋ


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment