Wednesday, June 29, 2016

[Pann] Chs trong ảnh này cái phòng của em trông đẹp phết


Phản hồi bài viết
[+486][-19]

1. [+228][-316] Này thì phòngㅇㅅㅇ!

2. [+77][-0] Đây là ở Florida, Mĩ ! Nhà tớ có 3 tầng nhưng tớ dành ra tầng áp mái để làm chỗ học bài ~

3. [+60][-3] Đen trắng!

4. [+59][-5] Phòng nèㅇ

5. [+44][-1] Phòng mình cũng thế  .. ㅎ Trông được phết chứ chẳng đùa

6. [+38][-1] Đệt, đổi phòng nào các chế

7. [+33][-1] Mua nhà năm ngoái..


8. [+32][-7] Đỉnh của đỉnh

9. [+21][-2] Phòng tui!!
-----
Credit:  http://goo.gl/C2ZJUC

No comments:

Post a Comment