Thursday, June 30, 2016

Pann: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Ai cũng biết đây là Kang Seungyoon

Cái khỉ gì thế này ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Cho dù có giống Zico đến thế nào thì đây chắc chắn là Kang Seungyoon mà ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

'Zico, tôi đến cổ vũ Big Bang'


Phản hồi bài viết: [+199][-9]

1. [+35, -0] Gì thế này ㅋㅋㅋㅋㅋ Đến nhà báo cũng bối rối à ㅋㅋㅋㅋ

2. [+31, -1] Block B WINNER lên lên lên nữa nào ❤️

3. [+28, -0] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ trông giống nhau mà

4. [+16, -0] Bây giờ thì biết cả đôi nhưng hồi trước thì chỉ biết Kang Seungyoon thôi chứ Zico thì chịu. Thế là hồi xem 'Just Follow' của Hyuna mình tự nhủ 'Hóa ra Kang Seungyoon còn là một rapper giỏi nữa!' ㅋㅋㅋㅋㅋ

5. [+12, -0] Em muốn WINNER và Block B kết hợp ㅠㅠㅠㅠㅠ 2 nhóm nên làm một full album, bài chủ đề của Park Kyung, Zico với Mino ý ㅠㅠㅠㅠ Thế là vocal line của đôi này nghe sẽ siêu đau khổ da diết. Rồi kèm thêm 3 bài của WINNER, 3 bài của Block B nữa ㅜㅠㅜㅜ Xong nếu mặc vets như 'Her' với 'Empty' thì vô đối cuộc đời này ...

6. [+10, -0] WINNER ♡ BlockB

_

Credit: pannchoa

No comments:

Post a Comment