Monday, June 13, 2016

Osen- Naver: 'Mask Singer', Cheerleader Chiến Thắng là EXID Hyerin, bị loại một cách đầy hối tiếc


1. [+483, -36] Mấy bạn EXID ai cũng hát hay hết ㅎㅎ

2. [+404, -35] Lead vocal Hyerinnie nhà em hát hay thật ý   ㅠㅠ  Hôm nay nhóm cũng giành #1 đấy. Chúc mừng Hyerin-ah!

3. [+348, -24] Uầy đỉnh vãi... Không ngờ là Hyerin đấy.

4. [+303, -24] Vừa xinh vừa hát hay. Lại còn rất ngoan với các chị nữa~  

5. [+297, -31] Daebak.. Các thành viên EXID hát hay thật..

6. [+102, -10] Xinh rụng rời mà hát cũng ngất ngây luôn... Làm tốt lắm~


-
Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment