Thursday, June 9, 2016

[naver] EXO trở lại, từ âm nhạc đến fanservice đều hoàn hảo


Phản hồi bài viết: +1035

1. [+3287/-185] Đơn giản là daebak... thế thôi...

2. [+2876/-153] 'Monster' đúng huyền thoại.. cả vũ đạo lẫn bài hát... Không uổng công trông chờ mà

3. [+2484/-142] Tuyệt, EXO, chúc thành công

4. [+2186/-115] EXO ngầu vãi chưởng!!! Album thứ 3, daebak <3 span="">

5. [+2004/-110] Mong rằng lần comeback này sẽ đạt kết quả tốt!

6. [+497/-17] Ôi điên hã, hát live luôn kìa, nhảy nhót cũng kinh hồn luôn

7. [+516/-24] Ngay khi Baekhyun cất tiếng hát, em đã nổi hết cả da gà ㅜ hoành ghê gớm, 'Monster' thực sự rất hay ㅜ ㅜ thành công nha
_

Credit: pannchoa

No comments:

Post a Comment