Thursday, June 23, 2016

Instiz: Taeyeon chơi đùa với quản lý
===

- Trông   như cô tiên ý..

- Ôi Tinkerbell của lòng em...

- Taeyeon đã nhỏ bé rồi mà anh quản lý còn bé nhỏ hơn  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Huk... Đáng yêu quá..

- Hài nhất là việc quản lý có vẻ đã quen với trò giỡn nhây của Taeyeon rồi, ổng chẳng phản ứng gì luôn  ㅋㅋㅋㅋ

- Không hề có phản ứng  ㅋㅋㅋ

-  ㅋㅋㅋㅋ Đáng yêu quá ㅋㅋㅋ Có vẻ bị trêu vốn là câu chuyện đời anh nên giờ vô cảm luôn, khỏi phản ứng gì  ㅋㅋㅋ

- Trông chị ấy như Doolly ấy  ㅋㅋ

- Hãy trêu đùa em đi...

- Phản ứng của quản lý ㅋㅋㅋㅋ Kiểu 'Ờ, mày làm việc mày ông làm việc ông'   ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Anh quản lý chẳng buồn quan tâm nữa  ㅋㅋㅋㅋ

- Quản lý còn nhỏ con hơn cô ấy  ㅋㅋㅋ

- Bao ciu  ㅋㅋㅋ

- Ài... GATO với anh quản lý..


=
Credit: pannatic

No comments:

Post a Comment