Tuesday, June 7, 2016

Instiz: Một app dạo này đang được idol ưa dùng (ft.Snow)BAPB2ST Yang YoseobBTS VB1A4 Baro

App này tên là Snow!

Phản hồi bài viết: +30

=====1. Maknae Sungjong nhà em cũng chơi ㅠㅠ


2. Instagram của Yoseob toàn cái của này  ㅜㅜ Đáng yêu chết tôi


3. Bốp-thỏ nữa ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ


4. Yang Yoseob, Đầu nậu nước ep


5. Cái này cũng là của BAP nè!!


6. Junior! Trái đào ㅠㅠㅠㅠ mày yêu quá con ơi ㅠㅠ


7. Đỉnh nhất.. Kim Seulgi
=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment