Tuesday, June 14, 2016

[Instiz] Kim Sohye trông giống Vương Đại LụcKim Sohye

Vương Đại Lục
-----


- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Sohye và Đại Lục nim của em người xinh gái kẻ ngon zai... Thấy hai người có điểm giống nhau thấy vui ghê


- Heol giống nhau thật


- Đê bặc ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


- Cả hai trông như quả cam nhăn nhó chíu khọ ㅋㅋㅋㅋ


- Rùa style!

- Em nói như thế với con bạn xong nó chửi em mới sợ chứ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


- Quả mồm giống nhau vc..


- Lúc xem Our Times tui cũng nghĩ y như thế ㅎㅎㅎㅎ


- Cứ nhìn anh này là nghĩ đến Sohye ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
-----
Credit: http://goo.gl/Qjz8eP

No comments:

Post a Comment