Thursday, June 30, 2016

Instiz: Hul, thông tin đáng sợ của Kim Gura


Kim Gura: Có tin đồn nói cậu đang mua cổ phiếu của công ty hả?

Yonghwa: Em á?

=-  Hóa ra lại là thật, vi diệu vãi

- I can't believe that it ended up being true

- Gustradamus... (ghép Gura + Nostradamus, nhà tiên tri nổi tiếng)

- Giới nghệ sĩ biết về tin của nhau hết ấy mà... Giờ nghe câu đùa nào cũng đừng nên nghĩ chỉ là đùa

- Đi nhiều show thế thì hẳn phải biết nhiều thông tin mật lắm nhỉ

 - Rất nhiều câu đùa của Kim Gura đã thành sự thật. Anh ấy từng bảo Shin Jung Hwan nên kết hôn với người phụ nữ chịu ở bên mình trong suốt khoảng thời gian khủng hoảng, và họ cưới nhau thật đấy.  

- Nhưng hai ngày khác hẳn nhau mà  ㅋㅋㅋㅋ Chẳng qua là trùng hợp thôi các mẹ à   ㅋㅋㅋㅋ Tập này là vào tháng Hai, Jung Yonghwa mua cổ phiếu hồi tháng  Bảy  mà

-  Biết đâu, chém thôi ấy mà  ㅋㅋㅋㅋ


=
Credit: kpopkfans 

No comments:

Post a Comment