Monday, June 20, 2016

[Instiz] Fan quốc tế xăm tên thần tượng


Tattoo của anh ấy là "Taeyang oppa"

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

-----

Phản hồi bài viết: +4

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


- "Oppa của em" ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋciu ghêㅋㅋㅋ


- "Oppa" ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋThử tưởng tượng lúc oppa nhà mình biết chuyện này xem ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋchắc ổng sốc chết mất

- ㅋㅋThằng cha này điên cmnr ㅋㅋㅋㅋ

- Anh ấy moe quá ㅋㅋㅋ


- Quào ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋAnh này đỉnh vãi

- Ôi viết bằng tiếng Hàn luôn kìa


- Ai đó bảo với ông này đàn ông con trai phải gọi là "Hyung" mới chuẩn đii ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

No comments:

Post a Comment