Tuesday, June 7, 2016

[instiz] Đến cả nonfan cũng bị mấy con gif này thu phục
- Vẫn không dám xem bằng cả hai mắt ㅠㅠ

- Là con cả trong nhà mà cứ cư xử như thể con út ㅋㅋㅋ

- Thấy cưng gì đâu ㅋㅋㅋㅋㅋ Đáng yêu quá ㅠㅠ

- Ột tô kề.. Dễ thương quá xá..

- ㅠㅠㅠ Taehyung-ah, cậu ciu quá cơ..

- Lụy-tim..

- Lần đầu tiên thấy cái này mình đã nhìn không thể rời mắt mất một lúc..

- Bạn này nhìn giống một đứa cùng trường em lắm ý..
> Ei, thế cho tuôi số đứa cùng trường thím mới
> Cậu học trường nào đấy?

- Em ưng.. Em rất ưng.. Em ưng lắm lắm...

- Á cutoe hột me ㅠㅠㅠ đã bảo mình là không được làm thế mà ㅠㅠ

- Đòe mòe, tưởng vỡ tim đến nơi hà..

- Đây nonfan đây mà vẫn phải lưu con gif này..

- Còn nhớ lần đầu tiên thấy ảnh này trên Twitter mình đã rú ầm lên..
_

Credit: pannative

No comments:

Post a Comment