Monday, June 20, 2016

[Instiz] Chen đội mũi lưỡi trai hãng Hanhwa và phản ứng của fan


-----

Phản hồi bài viết: +87- Thánh-XO ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- ㅠㅠㅠㅠ Ôi vụ này làm em thấy vui quá ㅠㅠㅠㅠㅠ

- Cháy hàng mới sợ chứ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Chs nhưng cứ thấy hài hài ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


- Năng lực đặc biệt của chúng mình là bán cháy hàng ㅋㅋ Ôi sao mà nói chuẩn thế không biết ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Khả năng đặc biệt của chúng ta là bán cháy hàng ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Chs lại cháy hàng cái mũ nhìn như rác thế này ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Vì là một fan của Hanhwa nên mị ưng vụ này ㅋㅋㅋ
-----
Credit: http://goo.gl/dKiMJ1

No comments:

Post a Comment