Thursday, June 30, 2016

Instiz: Chân nhóm nữ ngoài đời thật

Phản hồi bài viết: +8
===

- Ôi mai Chúa...

- Gầy quá....

- Ôi hình cuối là Nine Muses đó hả?.... Trông giống lắm nhưng sao gầy quá vậy... Các nhóm khác cũng gầy thật...

- Đứa nào kêu họ giảm cân hả? Mày đi sám hối ngay cho tao...  ㅠㅠ

- Ôi còi quá... Trên TV trông hoàn hảo vậy nhưng ngoài đời thì thiếu cân dữ dội   ㅠㅠ

- É... Solar...

- Clgt...

- Phải ăn thêm đi mấy em ơi   ㅠㅠ

- Kinh khủng... Lên TV người cứ mập hơn bình thường nên họ phải giảm cân, nhưng đã gầy thế này rồi  ㅠㅠ


=
Credit: pann-choa 

No comments:

Post a Comment