Saturday, June 4, 2016

Ilgan Sports - Naver: Jun Hyosung đầy tươi mới và cuốn hút 'thích mắt'
-

1. [+1,136, -167] Chuyên gia trang điểm say rượu hở? Tô trát kiểu gì thế?

2. [+642, -58] Trông khác vật. Minh chứng cho sức mạnh của makeup

3. [+459, -30] Tôi từng đi Osaka và phụ nữ Nhật đều trang điểm kiểu này. Không hợp nhãn lắm, mong rằng nó sẽ không thành xu hướng ở nước mình

4. [+398, -29] Đây là kiểu chim đảng Igari của Nhật!

5. [+153, -5] Mỗi lần thấy em là mặt em lại khang khác. Thậm chí chẳng nhận ra nổi em là Jun Hyosung
_

Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment