Wednesday, June 29, 2016

Dispatch -Naver: "Uncontrollably melancholic"... Visual của Kim Woo Bin và Suzy giữa cánh đồng tuyết
1. [+1,005, -226] Cả hai đều rất tuyệt

2. [+846, -191] Ôi mấy cái teaser này làm mình phấn khích không chịu được

3. [+654, -158] Hóng chemistry của đôi này lắm. 6/7 mau tới đi!!! Thành công daebak nhé

4. [+654, -176] Visual của Kim Woo Bin và Suzy jjang~~❤

5. [+206, -41] Khoảng cách chiều cao tuyệt quá

6. [+210, 43] Mình chờ mãi rồi, cuối cùng tuần sau sẽ lên sóng đấy


=
Credit: kkuljaem 

No comments:

Post a Comment