Monday, June 13, 2016

Daum Cafe: Những bức hình quá khứ huyền thoại của idol nam


Key


L
GD
Sungjong
Doojoon
Sandeul
Chen
Seungri
Kang Seung Yoon
Taecyeon
Nam Taehyun
B.I
N
Park Kyung


=

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋB.I đáng yêu vãi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Kang Seung Yoon ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Nhìn hình của GD chỉ thấy toàn lỗ mũi là lỗ mũi

- Mũi của GD sạch quá

-  Các cháu lớn lên ngon lành quá

- Taecyeon vẫn vậy khác gì đâu

- Kibumㅋㅋㅋㅋㅋ

- Kang Seung Yoon đang cốt lây quả hồng hay Boong Boongie?  ㅋㅋㅋㅋ


=
Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment