Friday, June 10, 2016

Daum Cafe: Một cảnh cap màn hình khiến dân tình dậy sóng1. Tay người
2. Mũ
3. Một chú sao biển lạc vào thành phố- 3

-  Clgt ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 2 hả?

- Sợ thật  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Trông giống sao biển thật đấy 

- Có vẻ trời nắng nên đặt tay lên che đầu thôi mà

- Một người bạn lùn hơn đang tóm lấy đầu cô ấy

- Em cũng xem tin tức và cũng thắc mắc cái đấy là gì 

- Cứt chim?

- Vết hói hình ngôi sao 

- Nhìn thế kia làm sao là tay người được

=
Credit: kkuljaem 

No comments:

Post a Comment