Bài báo: Thành Long kí hợp đồng với Ngô Diệc Phàm... ủng hộ 'Scandal? Tất cả rồi sẽ qua'


Nguồn: TV Report - Nate

1. [+382, -12] Cái hyung này càng ngày càng không mê nổi. Đầu tiên là phốt hút chích của con trai, rồi lại đến phốt công ty ma nữa.

2. [+307, -6] Độ này Thành Long có vẻ cũng bị sao rồi ý, nhất là cái đợt biểu tình ở Đài Loan hay Hong Kong gì ý nhở hồi trước

3. [+255, -6] Cả hai người tốt nhất đừng có đến Hàn Quốc nhé

4. [+20, -1] Từ khi nào mà Thành Long lại thành cái thùng nước gạo hứng rác rưởi của Hàn Quốc thế này. Biết là cậu phàm cũng đáng tiền đấy, nhưng tự trọng tí đê. Chú có hình tượng để mà giữ cơ mà...

5. [+14, -0] Chú ấy cần phải biết Ngô Diệc Phàm đã làm gì ở Hàn Quốc... Omo, Thành Long-ssi xin đừng ghé đất Hàn.

6. [+13, -0] Càng già càng khó ưa ㅠ

7. [+12, -1] Hồi xưa thích chú này lắm

8. [+9, -0] Cậu ta cũng sẽ phản bội chú đấy
_

Credit: netizenbuzz

0 comments:

Post a Comment