Monday, June 6, 2016

Bài báo: Sulli khoe aegyo với trái đào 'kiểu tóc mái táo bạo'Nguồn: Newsen - Nate

1. [+345, -9] Bỏ Instagram để chuyển sang Weibo ㅋㅋㅋ  có vẻ không có SNS là không chịu được  ㅋㅋ

2. [+264, -26] Quả mái chả hợp tí nào, trông như con búp bê lỗi...;

3. [+199, -14] Sulli out!

4. [+35, -4] Quả đào trông như quả bi của đàn ông

5. [+26, -8] Xấu

6. [+21, -1] Chắc con nhỏ này không bình thường, vẫn đăng hình được hả   ㅋㅋ

7. [+20, -0]  Bệnh thích gây sự chú ý giai đoạn cuối

8. [+14, -4] Aigoo Sulli-ya...

9. [+12, -1] Càng ngày càng xấu...

10. [+9, -1] Không hiểu Choiza làm gì cô nàng mà giờ như kiểu mất trí rồi ấy    ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ hắn ta cứ như thuốc phiện vậy


Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment