Thursday, June 9, 2016

Bài báo: 'Show Champion' EXID giành #1 đầu tiên với 'LIE'


Nguồn: X Sports News - Naver


1. [+1,248, -257] Wow, chúc mừng #1 nhé EXID~!! Solji, LE, Heeyeon, Hyelin, Junghwa, cảm ơn mấy đứa ㅠㅠㅠㅠㅠ

2. [+1,026, -192] Chúc mừng ạ. Trông mấy chị ý có vẻ chẳng ngờ rằng mình lại được ý ㅋㅋ Thích mấy phản ứng như thế lắm

3. [+885, -174] Hẳn phải áp lực lắm, full album đầu tay của cả nhóm mà, tung hoa

4. [+631, -140] Cung hỉ!!

5. [+605, -148] Cảm động quá ㅠㅠㅠ thành công nào, EXID

6. [+202, -47] Không nghĩ LE lại khóc ngon lành luôn... có khi bả phải coi cái album này như con mình ý, tự mình sáng tác sản xuất từ đầu đến cuối mà!!

7. [+167, -40] Mừng giành cúp đầu tiên sau comeback. Thấy LE òa khóa như thế khiến mình nhận ra các chị ấy đã phải áp lực thế nào.

8. [+127, -30] Solji đúng ra dáng lịt đờ, lần nào phát biểu cũng chêm câu sẽ không đánh mất bản sắc của mình!!
_

Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment