Tuesday, June 7, 2016

Bài báo: Rain "Điều quan trọng nhất đời tôi là gia đình... Kim Tae Hee ở vị trí thứ hai"


Nguồn: TV Report - Naver1. [+1,457, -56] Bao giờ kết hôn thì Kim Tae Hee sẽ trở thành #1 nhỉ, vì lúc đó cô ấy cũng là gia đình rồi mà ^^

2. [+634, -40] Kim Tae Hee chắc chắn đã cướp vị trí quán quân nếu họ kết hôn

3. [+481, -25] Anh ấy không coi Kim Tae Hee là thứ quan trọng nhất đời vì họ chưa kết hôn. Nếu chia tay thì lại thành hai người xa lạ còn gì.

4. [+127, -14] Nếu bạn trai tôi mà coi trọng tôi hơn gia đình thì thật không chấp nhận được. Sao một người có thể đặt những người đã nuôi dưỡng và yêu thương mình sau bạn gái được chứ?

5. [+69, -4] Có vẻ là từ trước khi hẹn hò cho tới bây giờ thì ưu tiên số một của anh ấy vẫn là gia đình
6. [+82, -9] Rain cũng nói coordi 10 năm của anh ấy là gia đình, chắc đối với anh ấy "gia đình" không chỉ là máu mủ ruột già mà còn là những người đã làm việc và gắn bó với anh ấy một thời gian dài.

7. [+81, -10]  Phải yêu một người biết coi trọng gia đình. Đến lúc về già thì chúng ta chỉ còn gia đình ở bên thôi.

8. [+90, -6] Này xin lỗi Rain chưa từng nhắc tới Kim Tae Hee nhé. Anh ấy nói điều quan trọng thứ hai là bạn bè (không phân biệt trai gái), Kim Tae Hee cũng là một phần trong số đó thôi.  


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment