Thursday, June 9, 2016

Bài báo: Nine Muses Euaerin và Minha tốt nghiệp khỏi nhóm khi hợp đồng hết hạn "ủng hộ"Nguồn: OSEN - Naver

1. [+400, -5] Hul... Star Empire làm việc kiểu gì mà ai cũng bỏ đi hết vậy

2. [+347, -17]  Tội nhóm quá, chẳng đi đến đâu cả... hai bạn đã nỗ lực hết sức rồi

3. [+273, -11]  Mong Star Empire kiểm điểm đi... nhóm có tiềm năng bật lên thế mà;;

4. [+242, -9] Hul... không còn visual của Minha và khả năng rap của Euaerin nữa rồi... khôngggg  ㅠㅠ

5. [+219, -13] Chắc giờ Nine Muses sẽ chỉ xoay quanh Kyungri thôi..

6. [+47, -1] Tất cả các thành viên đời đầu đều đã ra đi rồi, tiếc thật. Ước gì họ đã có thể vụt lên hàng top trước khi  hai người tốt nghiệp... Minha với Euaerin đẹp vậy mà chẳng nổi được, buồn ghê.

7. [+29, -3] ZE:A và giờ là Nine Muses, hai nhóm này mà ở công ty khác thì đã thành công hơn nhiều rồi

8. [+34, -5] Không có Minha thì Nine Muses còn chật vật nữa;;; thôi cố lên nha

9. [+15, -0] Chắc lại giống After School thôi

10. [+14, -1] Đừng đi mà  ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ hay cả nhóm cùng dắt nhau qua công ty mới đi  ㅠㅠㅠㅠ=
CRedit: netizenbuzz 

No comments:

Post a Comment