Wednesday, June 8, 2016

Bài báo: Nhóm nữ YG tiết lộ thành viên thứ hai Lisa... thực tập sinh 5 năm
Nguồn: Ilgan Sports - Naver


1. [+262, -16] Thế bạn này người Thái hả?


2. [+308, -43] Ôi, nói được 4 thứ tiếng, Thái, Hàn, Anh, Nhật luôn... Nếu lại còn nhảy giỏi nữa, với cái nhan sắc như vậy thì, đm..


3. [+207, -11] Thành viên ngoại quốc đầu tiên của YG


4. [+172, -18] Thực tập 5 năm ㅡ,,ㅡ kiên nhẫn gớm


5. [+149, -16] Chân chân chân....


6. [+39, -4] Chân dài không thể tin được


7. [+30, -5] Nhìn chân kìa, tỉ lệ kìa


8. [+37, -8] Bạn này con lai, nửa da trắng nửa Thái... Từ 4 năm trước đã nổi tiếng nhảy đẹp rồi, tìm video của bạn ấy trên YouTube mà xem


9. [+22, -3] Ngẫm lại thì cả hội Thái mà nổi bên mình đều chân dài ~


10. [+32, -7] Tôi chỉ muốn mấy đứa thực sự tài năng thôi, miễn một đám chỉ biết tỏ ra xinh đẹp đi


-


Nguồn: Naver


1. [+1,133, -37] Bạn này không đẹp kiểu nước ngoài, nhưng bạn ý đúng là người nước ngoài;


2. [+523, -21] Có tất cả bao nhiêu thành viên trong cái nhóm này thế... Nếu cứ tiếp tục mỗi tuần 1 thành viên thì sẽ kéo dài mãi mãi mất


3. [+611, -68] Thế 2NE1 bỏ đi được rồi hả??


4. [+222, -24] Có lẽ bây giờ muốn làm ca sĩ thì phải có nhan sắc, trừ khi cậu tài kinh khủng khiếp


5. [+38, -4] Giống Yang Mira nhỉ


6. [+26, -1] Nhỏ giọt từng cô một cũng không có làm cho nhóm này đặc biệt hơn đâu, cứ debut hết đi!! Bực thế không biết
_


Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment