Sunday, June 12, 2016

Bài báo: Luna và Amber 'hình tượng trái ngược'Nguồn: Newsen - Nate

1. [+268, -34] Ngày xưa mặt Luna còn to hơn Amber cơ, không hiểu gọt cằm tới mức nào rồi

2. [+143, -14] Mặt Amber càng ngày càng tự nhiên, còn mặt Luna càng ngày càng giả

3. [+137, -14] Amber đẹp trai quá... nhưng cô ấy lại là con gái

4. [+13, -0] Trông chẳng tự nhiên gì cả

5. [+13, -4] Hình này Amber trông như Simon D ấy nhỉ

6. [+11, -1] Nếu bảo mị đây là một đôi yêu nhau thì mị cũng tin sái cổ

7. [+9, -2]  Xin lỗi Amber chứ có phải mỗi mình mình nghĩ đây là hình của một cặp đôi không nhỉ?

8. [+8, -5]  Amber là chân ái  ㅠㅠㅠㅠ


-
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment