Wednesday, June 29, 2016

Bài báo: Lizzy khoe thân hình chai cola trong bộ đồ bơi 'như nàng tiên cá'Nguồn: Newsen - Nate

1. [+268, -8] Gầy quá  ㅋㅋㅋㅋ chả thấy chai cola nào ở đây hết

2. [+150, -4] Hình đầu tiên cứ buồn cười thế nào ấy ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ tăng cân lên sẽ đẹp hơn đó

3. [+19, -5]  Hình đầu trông như người chết đuối, gầy quá  

4. [+13, -5] Như con cá cơm suy dinh dưỡng...

5. [+12, -2] Ôi còi dí còi dị

6. [+10, -2] Sao gầy thế... tăng cân lên đi chị ơi

7. [+10, -2] Gầy quá gầy nên nhìn hình ảnh phản xạ   dưới nước kiểu như con mực  khô

8. [+9, -1] Tự nhiên làm mình nhớ tới mấy cái đũa

9. [+6, -1] Jun Hyosung mới là thân hình chai cola thật sự, người tong teo thế kia thì định làm chai cola kiểu gì  ㅋㅋ

10. [+5, -0] Đệt, hình đầu tiên làm tao hết hồn, tưởng xác chết trôi chứ;;;;;;;  


=
Credit: netizenbuzz 

No comments:

Post a Comment