Friday, June 10, 2016

Bài báo: Hani, 'chưa đóng cúc quần vẫn rất vô tư~'Nguồn: MBN TV - Nate

1. [+465, -47] Không phải vô tư mà là vô ý vô tứ

2. [+403, -22] "Vô tư"?

3. [+292, -25] Cố tình không đóng cúc đấy chứ!

4. [+61, -3] Cách cư xử phá nát tan cái hình tượng

5. [+41, -2] Cố tình 100%

6. [+38, -2] Thôi bớt bảo nàng này vô tư đi. Nếu vô tư phóng khoáng thật thì tại sao ăn bánh cũng khóc? Đừng tưởng có thể vẽ trò lừa thiên hạ  

7. [+38, -1] Chắc chắn là cố ý ...

8. [+35, -4] Có ý của người ta cả đấy ㅡㅡ

9. [+29, -6] Em này hết thời rồi... công ty cho đi nhiều show cùng lúc quá nên bị nhàm, giờ còn ai hứng thú nữa đâu

10. [+23, -2] Vì không biết quản lý hình ảnh nên mới nổi được một năm đã nát bét thế này rồi. "Vô tư" thì nó cũng chỉ có mức độ thôi. Làm ơn dừng lại và nghĩ xem vì sao người ta lại thích cô. Nuôi tóc dài ra đi;

11. [+22, -0] Ghét cái kiểu phóng khoáng yolo này quá

12. [+21, -3] Từ ngoại hình tới tính cách sao có cảm giác dàn dựng quá... như con robot...  


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment