Friday, June 10, 2016

Bài báo: "EXID, bài hát chửi đỉnh cao?" lại một bài hit nữa trên SNS?


Nguồn: X Sports News - Naver
1. [+774, -33] "Đáng lẽ mày đừng nên được sinh ra!!"

2. [+682, -55]  Lyrics của LE chân thực thật   ㅋㅋㅋ thằng nào lăng nhăng là phải cho ăn đập  ㅋㅋㅋㅋ

3. [+580, -41] ㅋㅋㅋㅋㅋ Mấy thằng lăng nhăng đang kiểu "cái đệt?" ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

4. [+393, -20] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Cap màn hình chuẩn đấy...

5. [+133, -9]  Một bài hát quốc dân dành riêng cho tập thể bạn-trai-cũ  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

6. [+88, -1] Tôi nghe bài này lúc nghĩ về bạn gái cũ, cảm thấy được an ủi ghê  

7. [+112, -11] Bọn anti chúng mày... đáng lẽ chúng mày đừng nên được sinh ra

8. [+85, -4] Còn có đoạn "cút xuống địa ngục" cơ  ㅋㅋㅋ

9. [+45, -2]  Ảnh cap "đáng lẽ mày đừng nên được sinh ra" đã thành meme rồi các mẹ ạ..  ㅋ

10. [+43, -2]  Ảnh cap này còn được dùng làm hình chúc mừng sinh nhật cơ ㅋㅋ

11. [+45, -3] Thích đoạn của Hyelin, "Căm việc anh thở, phát tởm những động chạm của anh", chính xác đấy ㅠㅠㅠㅠㅠ

12. [+38, -1] ㅋㅋㅋ Lúc nghe đâu có nhận ra lyrics thù đời thế


=
Credit: netizenbuzz 

No comments:

Post a Comment