Wednesday, June 15, 2016

Bài báo: DIA Jung Chaeyeon 'cuối cùng cũng bật khóc'Nguồn:  X Sports News - Nate
1. [+490, -51] Lại khóc nữa là sao?

2. [+468, -71] Giờ có cảm giác cứ cố rặn ra mà khóc ấy nhỉ?

3. [+343, -29] Nhưng DIA có đáng không?

4. [+33, -2]  Người nên khóc phải là nhũng người đã bị loại khỏi top 11 kìa... họ chẳng còn chỗ nào để trở về, họ là những người khao khát vị trí của cô

5. [+29, -3] Việc một thành viên của nhóm nữ đã debut lại đi tham gia Produce 101 thật bất công

-

Bài báo: DIA Jung Chaeyeon, "Tôi đã không thể luyện tập vì phải quảng bá với IOI" nước măt

Nguồn: Mydaily - Nate


1. [+378, -17] Nếu còn có tự trọng thì đừng lôi IOI vào để quảng bá bản thân

2. [+326, -15] Tưởng ẻm phải nói là mình đã không tập trung luyện tập cho đợt quảng bá của IOI chứ...

3. [+298, -20] Nhưng đúng là em này kém tài thật... à thì idol cũng đâu phải là những người tài năng nên là..

4. [+57, -3] Thật sự muốn hỏi nếu nhất định sẽ trở lại với DIA thì cô này tham gia Produce 101 làm gì

5. [+19, -0] Giải pháp hả, đơn giản thôi... từ bỏ IOI và quay lại luyện tập với DIA ㅎㅎ dù sao cô cũng đạt được mục đích khiến mọi người biết tới mình rồi mà?

6. [+16, -0] Nếu biết cô chỉ quảng bá có một tháng rồi đi về thì người ta đã chẳng vote cho cô


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment