Wednesday, June 8, 2016

Bài báo: "Chưa cần chỉnh sửa đã đẹp tới mức này" Hyomin không thể che giấu vẻ đẹp trưởng thành


Nguồn: Herald Pop - Nate

1. [+258, -1] Vựa bưởi này mới, trước có thấy đâu

2. [+156, -4] Thì sao? Càng ngày càng khoe da thịt nhiều là thế nào ấy nhỉ?

3. [+126, -0] Máy nước

4. [+35, -0] Ở trước ngực có cái gì đấy?

5. [+26, -2] Lại định khoe vú giả hả?

6. [+22, -0] Bác sĩ vạn tuế

7. [+17, -1] Bơm rồi

8. [+12, -0] Hóa ra vẫn còn đủ tiền để đi bơm ngực trong thời gian nghỉ ngơi

9. [+10, -5]  Tiếc là ẻm chẳng thể nào tỏa ra cái thần thái sexy như Hyuna  ㅋㅋ


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment