Tuesday, June 21, 2016

Bài báo: Cao Lu, "Tôi lớn hơn Tử Du 12 tuổi... Trông trẻ vậy thôi chứ thật ra cách suy nghĩ của tôi già hơn tuổi"


Nguồn: TV Report - Nate  

1. [+520, -24] Tử Du xinh thật đấy, nhưng Cao Lu trông cũng trẻ mà. Cả hai có vẻ là người biết quan tâm người khác.

2. [+478, -56] Cao Lu cũng xinh mà... và cô ấy không phản ứng thái quá như những người khác. Tôi nghĩ nét thu hút của Cao Lu chính là sự chân thành không giả tạo.

3. [+392, -25] Lúc Tử Du mở mắt ra và nhìn vào bạn ấy, đẹp dã man

4. [+24, -3] Từ bao giờ mà sinh năm 87 lại bị coi là già thế..

5. [+21, -0] Ôi thần linh ơi 87-er giờ đã 30 rồi đấy...  ㅠ

6. [+20, -9] Hul!!! Cao Lu già thế cơ á? Ôi nhưng trông trẻ trung quá.... giật hết cả mình. Chị xinh lắm em thích chị lắmmmm ㅜㅜ

7. [+19, -2]  Không ngờ Tử Du đẹp thế đấy; thay đổi phong cách hiện đại một chút thì không phải dạng vừa đâu

8. [+12, -2] Thường thì khi  nói tuổi thật ra thì người ta sẽ dần dần thấy bạn đúng là tầm tuổi đấy thật, nhưng sao tôi vẫn thấy Cao Lu chắc chỉ cỡ 25 gì đó thôi    ㅋ


=
Credit: netizenbuzz 

No comments:

Post a Comment