Monday, June 27, 2016

Bài báo: Ballad của B2ST bao giờ cũng thấu tim can... 'Butterfly'


Nguồn: OSEN - Naver
1. [+2,746, -31]  Mình đang nghe, bài này mà nghe đêm khuya thì thôi rồi. Lời hay, hát cũng tốt nữa, mong họ thành công daebak.  

2. [+2,120, -27] Hay quá  ♡♡♡♡♡♡ B2ST ♡

3. [+2,038, -26] Đúng là B2ST có khác, cùng giành daebak với album thứ ba nào    ❤

4. [+1,849, -23] Hay lắm các anh ơi~ ^^

5. [+1,204, -77] 'Beautiful Night' là bài của B2ST mà tôi thích nhất..

6. [+631, -8] Lời bài hát  ㅠㅠ Giờ đã hiểu vì sao Doojoon khóc

7. [+570, -9] Ôi hay thật ý  ㅠㅠ Bài hay nhất của B2ST từ đó tới giờ

8. [+504, -8] Daebak... Ballad của B2ST là số một 


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment