Tuesday, June 28, 2016

Bài báo: 'Abnormal' Alberto chỉ trích, "Chính sách Brexit của Anh đang biến họ thành một quốc gia bị cô lập"Nguồn: Mydaily - Naver

Khách mời người Anh, Emil: Tôi phản đối Brexit. Lý do họ muốn rút khỏi EU là vì dòng người tị nạn. Người Anh nghĩ người tị nạn sẽ cướp lấy cơ hội việc làm của họ. Ở Anh, bạn sẽ thấy một khoảng cách thế hệ rất lớn. Người già muốn Brexit.

Alberto: Tất cả các quốc gia đều được hưởng lợi từ EU. Rời EU chỉ vì có một vấn đề thì thật sự là ích kỷ. Anh đã chọn cách biến mình thành kẻ bị cô lập.

Lucky: Nhìn chung thì nguy cơ của Anh sẽ trở thành cơ hội tốt cho các đất nước châu Á. Người Ấn Độ cũng muốn Brexit.


-

1. [+49, -2] Cư xử ích kỷ thì sẽ chỉ làm tổn thương bản thân thôi...  

2. [+28, -1] Bởi vậy nên bầu không khí ở Anh hiện tại rất căng thẳng.

3. [+21, -0] Mà cổ phiếu của Ấn Độ có tăng không thế?

4. [+24, -4] Nói thật thì người nước ngoài ai cũng nghĩ Brexit là chính sách sai. Nhưng Anh có những vấn đề riêng mà người nước ngoài không thể hiểu được.

5. [+6, -2] Mấy người đòi theo Brexit thì toàn người già và tầng lớp thấp thôi. Nếu Trummp mà đắc cử tổng thống thì Mỹ cũng sẽ gặp tình trạng tương tự. Những người già và tầng lớp thấp ở Mỹ cũng sẽ nghĩ họ chật vật là vì người nước ngoài nhập cư. Nếu Mỹ định chơi một mình như Anh thì kinh tế thế giới xác cmn định rồi.  

6. [+5, -2] Huh huh ㅋㅋㅋㅋ Nặng lời quá nhỉ. 


=
Credit: kpopkfans 

No comments:

Post a Comment