Sunday, May 15, 2016

Pann: Idol nữ JYP vs idol nữ SM


Idol nữ JYP:

Idol nữ SM:


1. [+59, -0] Cả hai bên đều xinh, đúng là rừng hoa mà


2. [+52, -0] Đẹp ghê


3. [+48, -0] Nhưng cả hai nhà đều xinh mà?


4. [+39, -0] JYP kiểu thỏ với cáo, còn SM thì là nai con. Cả hai đều xinh.


5. [+39, -0] Yoona và Suzy cân cả hai nhà


6. [+37, -0] Vườn hoa nhà Soo Man và Jin Young.gif


-
Credit: kpopkfans 

No comments:

Post a Comment