Monday, May 9, 2016

Pann: Nhảy vọt thần chưởng của Kang Seungyoon ㅋㅋㅋ

Gì thế này móa ㅋㅋㅋㅋ

Phản hồi bài viết: [+203][-7]

1. [+91, -1] Một ngày nào đó, tôi sẽ vùng lên ^^...


2. [+66, -0] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ điên mất, ảnh không qua chỉnh sửa đó hả?? Anh ấy nhảy được cao vậy sao??? Daebakㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

3. [+55, -0] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ haivl.com ㅋㅋㅌ

4. [+31, -0] Đậu má em cười sằng sặc luôn ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

5. [+22, -0] Đùuuuuu ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅌㅋㅋㅋㅋㅋ

6. [+18, -0] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ mà bựa cái là thằng bé vẫn cứ sống một đời bình lặng cơ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ lúc nào mà phấn khởi là em Bèo toàn nhảy với hát thế thôi ㅋㅋㅋㅋㅋㅌㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ lần nào thấy cái ảnh thứ 2 cũng cười lăn ㅋㅋㅋㅋ

7. [+17, -0] Tại nó nhẹ đấy... ㅋㅋㅋㅋㅋㅌㅌㅌㅌㅌ


8. [+14, -0] Hồi thấy cái này mà há hốc cả mồm..

_

Credit: pannchoa

No comments:

Post a Comment