Friday, May 27, 2016

Pann: Nghi cái vụ AOA giành #1 lắm nhé
Họ thắng Seventeen với cách biệt 67 điểm.
Bình luận 1: Tin nhắn bình chọn của AOA flop thảm hại, vậy ai là người đã mua album của mấy cô này?
Bình luận 2: Mấy vote của Trung đều là cho các cậu idol kia, bên đó còn mua 10K album lận  ㅋㅋㅋ

100% là được nâng điểm rồi
AOA có hơn April 70 điểm tin nhắn bình chọn thôi
Seventeen còn bán được 10K album ở Trung Quốc nên tính số tin nhắn thì Seventeen phải thắng chứ

Phản hồi bài viết: [+192][-21]

===

1.[+52,-12] Làm ơn có lương tâm chút đi... Hôm nay là sân khấu cuối cùng của Seventeen rồi mà còn bị thua tận 100 điểm  ㅠㅜ Lượt bình chọn tin nhắn cao vậy mà ㅠ

2.[+47,-11] Hồi Heart Attack cũng thế còn gì  ㅇㅇ Từ cái đợt đấy thì nhóm này cũng hết thời rồi ㅋㅋㅋㅋ Media play giỏi thật

3.[+42,-10] Heart Attack cũng xịt quá xịt mà ta?...

4.[+28,-39] Lương tâm cái cmg ở đây   ㅋㅋㅋ  Đã đính chính vụ sajaegi rồi nên đừng có mở mồm nói The Show tự chế ra mấy cái điểm số đấy nữa. Nhóm lúc nào cũng được 99% nhé, chắc bọn fan Tàu thốn lắm khi thấy cái này ha  ㅇㅅㅇ

5.[+21.-4] Chẳng thích cũng chẳng ghét AOA nhưng phải công nhận bài này thường quá
 

-
Credit: pann-choa 

No comments:

Post a Comment