[Pann] Nếu phải sống với một trong hai người này thì các cậu chọn ai?
Lee Jehoon


Song Joong Ki


Phản hồi bài viết
[+140][-13]

1. [+89][-2] Mị bắt đầu thích Lee Jehoon từ Phantom detective ý ㅜㅜㅜㅜㅜㅜ Nên tất nhiên mị sẽ chọn Lee Jehoon rồi ㅜㅠㅠㅠㅠㅜㅜㅠ

2. [+83][-1] Nếu ngoài đời thật mà tóm được một anh như Lee Jehoon chắc em sướng chết mất, đệt

3. [+69][-2] Nếu sống cùng Lee Jehoon thì chắc tui sẽ chả sợ cái quái gì nữa

4. [+24][-0] Sao có cảm giác tự ti thế nhở..

5. [+14][-0] Các mẹ phải xem Phantom detective đê!! Lee Jehoonㅠㅜㅠㅜㅠ♡

6. [+13][-0] LEE!!!!!!!!!!JE!!!!!!!!HOON!!!!!!!!!!

7. [+13][-0] Lee Jehoon, đệt, chỉ cần nghĩ tới ảnh thôi là em đã thấy vui rồi
-----
Credit: http://goo.gl/y3YwqX

0 comments:

Post a Comment