Monday, May 16, 2016

Pann: Khoe tài năng của bias nhà mình nào!Với mình thì là Woo Jiho, ảnh rap đỉnh khỏi nói rồi nhé, các ca khúc của ảnh thì lúc nào cũng hay

Phản hồi bài viết: [+141][-7]

1. [+237, -133] Bangtan Jimin, lúc lên sân khấu với lúc xuống sàn là một trời một vực. Người đâu vừa ngầu lại vừa nhảy đẹp2. [+141, -40] ╋ Những pha cúi chào của Sunggyu3. [+141, -31] Jinyoungie!!! Anh ấy đã chứng tỏ bản thân là một nhà sản xuất tài ba qua P101, màu giọng cũng hay lắm...


4. [+95, -56] Park Jimin, nhảy nhót đẹp vãi chưởng, biểu cảm cũng tốt, đã thế còn ngầu văn lòi,, nhưng ngoài đời anh chỉ là em bé mít ướt


5. [+72, -34] Cục cưng của mẹ, nhảy, rap, hát, con chẳng thiếu cái nào ㅠㅠ đã thế còn biết sáng tác nhạc với viết lời, lại còn biết chơi cả đống nhạc cụ nào piano nào clarinet nào bass nào trống, toàn tự luyện đấy, còn gì mày không làm được không hả con ㅠㅠㅠ thứ nó không làm được = thứ nó không làm....ㅇㅇ6. [+67, -8] Ảnh L chụp.7. [+59, -9 Kwon Jiyong. chẳng cần nói thêm gì nữa

_

Credit: pannchoa

No comments:

Post a Comment