Thursday, May 5, 2016

Pann: Irene và Joy hết hồn chim énPhản hồi bài viết: [+61][-4]

====

1.[+37,-4] Unnie cực nhạy cảm với môi trường xung quanh

2.[+37,-1] Cái đôi này nổi tiếng toàn sợ linh tinh  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

3.[+28,0] Cặp đôi gan thỏ  ㅋㅋㅋㅋ đáng yêu vãi 

4.[+25,0] Gif huyền thọi  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Em còn tưởng nó là vận động viên Kim Yuna cơ ♥


-
Credit: pann-choa 

No comments:

Post a Comment