Saturday, May 14, 2016

Pann: Hul fansite của Krystal đóng cửaThe Klassic đóng cửa rồi.
Nhưng cô ấy không trở thành anti, cô ấy sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ nhóm  

Bài đăng để cám ơn mọi người và nói sẽ đóng cửa page nhưng vẫn tiếp tục ủng hộ Krystal.


Ảnh của cô ấy đẹp vậy mà...Phản hồi bài viết: [+57][-5]

====

1.[+61,-7] Có khi lại đóng cửa vì scandal của đôi này ấy ㅋㅋㅋㅋㅋ Mopic nhục mặt dữ
2.[+42,-2] Cô/anh ấy vẫn là fan mà, bớt mồm đi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Người ta lớn tuổi, đâu rảnh để lúc nào cũng đi theo chụp ảnh được nữa. Nhưng vẫn ủng hộ con beds mà.
3.[+36,-2] Có bỏ fandom đâu nhỉ? Làm sao mà một fansite có thể tồn tại lâu dài được. Tuổi càng lớn càng khó làm fangirl mà. Fanpage đã dần trở thành gánh nặng của cô ấy.
4.[+26,-2] Á đù Mopic cũng đóng cửa mẹ luôn đi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
5.[+22,-2] Thật tình mình thấy The Klassic cũng không có nhiều hình của Krystal đâu. Chắc họ rảnh khi nào thì đi sự kiện chụp hình lúc ấy, thế nhưng thành quả vẫn đẹp không tưởng ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ Giờ không được ngắm ảnh nữa rồi
6.[+17,-1] The Klassic đẹp lắm ấy...
7.[+13,-2] Chắc vì goods của Krystal bán không chạy lắm... vì vấn đề kinh tế nên họ phải đóng cửa thôi
8.[+13,-1] Ảnh của The Klassic đẹp vãi....
-
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment