Thursday, May 5, 2016

Pann: Đẳng cấp Tử Du ngoài đời


\


Phản hồi bài viết: [+118][-15]

====

1.[+28,-1] Đẹp vl  ㅠㅜㅜ  Mình cùng tuổi với bạn này, càng ngày bạn ấy càng đẹp còn mình đang làm cái cmg vậy chứ? 

2.[+18,-1] Đẹp câm nín

3.[+16,0] Đẹp quá nên chẳng ai dám tin em ấy sinh năm 99...

4.[+13,0] Người đẹp nhất em từng nhìn thấy

5.[+12,0] Mỗi lần nhìn thấy Tử Du chỉ biết thốt lên WOW  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

6.[+11,0] Tử Du xinh lắm ai ơi  ♡.♡

7.[+11,0] Trông như một em học sinh ngây thơ chẳng biết cuộc đời thế nào. Mấy nữa lớn lên thì khí chát đỉnh cao luôn cho mà xem

-
Credit: pann-choa 

No comments:

Post a Comment