Tuesday, May 17, 2016

Instiz: Sunggyu trông trẻ 7 tuổi


ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Phản hồi bài viết: +30

===

- Thằng bé là của tui ^^

- Dongwoo yêu vậy  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Dù có thể nào Dongwoo cũng vẫn tươi không cần tưới ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Trông như bố con ấy  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Kawaii vl

- Jang Dongwoo cứ như em bé thật ấy  ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

- Dongwoo rạng rỡ quá  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ  Biểu cảm của Sunggyu như kiều 'phiền chết được; ấy  ㅋㅋ

-  ㅋㅋㅋㅋㅋ  Kiểu vứt tay thằng nhỏ xuống ngay và luôn  ㅋㅋㅋㅋㅋ

- Ài  ㅠㅠ Sunggyu ㅠㅠ ah ㅠㅠ  Dongwoo ㅠㅠㅠ Sunggyu trông khó ở vcc mà vẫn cute hột me  ㅠ


-
Credit: pann-choa 

No comments:

Post a Comment