Monday, May 16, 2016

Instiz: Những phim của Disney năm 2016Star Wars: The Force Awakens (18/12/2015)

Nội địa: $935,832,841
+ Nước ngoài: $1,129,700,000
----------------------------------
= Toàn thế giới: $2,065,532,841


Zootopia (4/3/2016)

Nội địa: $324,104,712
+ Nước ngoài: $609,000,000
----------------------------------
= Toàn thế giới: $933,104,712
The Jungle Book (15/4/2016)

Nội địa: $255,774,809
+ Nước ngoài: $434,800,000
----------------------------------
= Toàn thế giới: $690,574,809

Captain America: Civil War (6/5/2016)
Alice Through The Looking Glass (27/5/2016)
Finding Dory (17/6/2016)
The BFG (1/7/2016)
Pete's Dragon (12/8/2016)
Doctor Strange (N4/11/2016)
Rogue One: Star Wars Story (12/12/2016)


=- Thánhsney... Mau đến thâu tóm tài khoản ngân hàng của em...


- Hóng Alice lắm rồi đấy ㅠㅠ


- Disney có cả Star Wars lẫn Marvel... Chắc chắn là phải ăn khách rồi.


- Vẫn chưa xem Zootopia nè!


- Dory với Nemo gợi lại trong em nhiều ký ức quá ㅠㅠ


-
Credit: kpopkfans

No comments:

Post a Comment