Tuesday, May 10, 2016

Instiz: Nhóm có các thành viên được mời tham gia trên phố vs tự đi thử giọngF(x)
Victoria - Được mời từ một cuộc thi nhảy tại Trung Quốc
Amber - Được mời đi thử giọng tại Mỹ
Luna - Được mời khi tham gia 'Truth Game'
Krystal - Được mời ở một trung tâm thương mại


Red Velvet
Irene - Thi tuyển cùng bạn năm 19 tuổi
Seulgi - Thi tuyển vào buổi thử giọng thứ Bảy
Wendy - Thi tuyển tại buổi thử giọng quốc tế ở Canada
Joy - Thi tuyển tại buổi thử giọng quốc tế tại Seoul
Yeri - Thi tuyển tại buổi thử giọng quốc tế tại Seoul


=- Wow, nghe nói những cuộc thi vào thứ Bảy thường rất cạnh tranh đấy


- Ôi, không biết là Amber được SM mời trước đấy!


- Sulli cũng lọt vào mắt xanh của SM khi cô ấy còn là diễn viên nhí mà?


- Mình cũng từng tham gia cuộc thi thử giọng toàn cầu nhưng mà... ahuhu


-

Credit: kpopkfans

No comments:

Post a Comment