Tuesday, May 17, 2016

Instiz: Nếu có Reply 201x thì những thứ này sẽ xuất hiện


1. Cherry blossom ending
2. Gangnam style


3. Lee Sedol VS Alphago


====


- Cả Kim Yuna nữa!!

- Chuẩn rồi ㅋㅋㅋㅋ Nhất là Gangnam styleㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Mình thấy có lẽ họ sẽ lồng cả vụ chìm phà Sewol vào...

- Chuẩn đét

- Mong là EXO cũng được xuất hiện ㅠㅠ...

- Cá là sẽ có Infinity Challenge...

- ㅋㅋㅋ Em đồng ý ㅋㅋㅋ Nếu định thêm cả idol thì hẳn là phải có Growl của EXO rồi

- Cả mấy cái hashtag Instagram nữa

- Nếu 10 năm sau mà có phim thì sẽ bồi hồi lắm nhỉ ㅠㅠㅠㅠ

- Cả Mers nữa nhé ㅠㅠㅠ Cả trận đấu kiếm ở Olympin London nữa (Link: http://dailym.ai/1Yxt2DG)

- Cái vụ 1 giây ở London là phải cho vào

- Mers và tai nạn Sewol... Hai sự kiện buồn

- Có quá nhiều thứ để mà nhớ đến


-
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment