Tuesday, May 17, 2016

Instiz: Một idol gãi mông ngay trước máy quay

Seventeen Mingyu đấy ạ ㅋㅋㅋㅋㅋ

Phản hồi bài viết: +5

=====

- Aigoo-yahㅋㅋㅋㅋㅋ

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ người đàn ông gãi mông ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Àn tuê ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ thằng bạn đẹp trai của tui á hả!!! Sao lại là nó??? ㅋㅋㅋㅋ

- Không cần qua quần dài, trực tiếp thọc tay vô sịp ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Những lúc Mingyu không được chỉnh sửa...

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Chết cười ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ những lúc tự nhiên chân chất của Mingyu thế này đây

- Kim Mingyuㅋㅋㅋ Người đàn ông gãi mông đã đi vào huyền thoại ㅋㅋㅋㅋㅋ

- Ối chết ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Yêu vđ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ đẹp trai vđ luôn


-
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment