Friday, May 20, 2016

[Instiz] Knet bình chọn người nổi tiếng có kiểu đầu bob đẹp nhất
Và đây là kết quả ㅋㅋㅋㅋㅋ


Đứng đầu là Seventeen Jeonghan ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


Cậu ấy cũng hợp với tóc ngắn lắm đó


Phản hồi bài viết: +20


- Jeonghanie của em ㅠㅠ


- Jeonghanie ㅋㅋㅋ Xinh vc


- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Lúc đầu cứ tưởng cậu này là con gái chứ


- Đúng là ngược đời mà


- Để tóc ngắn thì Jeonghan là nam thần đó ạ


- Ôi sao lại có Leo ở đây ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


- Nói thật là chỉ tại Jeonghan mà em chả muốn cắt đầu bob nữa...


- Cậu ấy mà để tóc ngắn thì đúng chuẩn tuýp mị thích... Cơ mà để tóc dài nhìn cũng đẹp chẳng kém


- Cứ tưởng Hyeri sẽ thắng cơ..
-----
Credit: http://goo.gl/bn2Tx2

No comments:

Post a Comment