Monday, May 16, 2016

[Instiz] Idol đi ngang qua sau lưng BoA trong Infinity challenge 3 năm trước

Là NCT Ten đó chứ ai


Phản hồi bài viết: +46


- Chittapon của em ㅠㅠㅠㅠ

- Heol mị cứ tưởng là Sehun chớ

- Nhìn cái gif đầu tiên em cứ đinh ninh đấy là Sehun...

- Tui nhớ trên Instiz từng có bài đăng về vụ này

- Đê bặc ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Uầy ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Ôi từ 3 năm trước lận..

- Hồi đó cậu ấy trông giống Myungsoo ghê...

- Heol??? Thì ra đó không phải là Taeyong à??? Mà là Ten ý hả??? Ôi sốc ghê

- Ồ thì ra đó là Ten....
-----
Credit: http://goo.gl/Lbk8xa

No comments:

Post a Comment