Instiz: Cùng nhóm khác phom người


GOT 7

Yugyeom & Youngjae


JB + Jr

Ikon

Junhoe + Jinhwan


Chanwoo + Jinhwan

BAP

Zelo + Youngjae


Zelo + Daehyun

BTS

Jungkook and Jimin


Rapmon + Jimin

EXO

Sehun + D.O


Chanyeol + Chen

Seventeen

Mingyu + Woozi


DK + Hoshi

Block B

Zico + Kyung


P.O + Taeil

Winner

Nam Taehyun + Jinwoo


Lee Seunghoon + Jinwoo

Phản hồi bài viết: +47

=====

- Taeil-ahㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

- Huhu toe quá ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

-  Kyungie đáng yêu ghê ㅠㅠㅠㅠ nhưng có phải nó bị dính thần chú bùa ngải gì không vậy?  ㅠㅠㅠ hồi xưa lùn hơn mà?ㅋㅋㅋㅋ  vẫn yêu ㅋㅋㅋㅋ

-  ㅋㅋㅋㅋㅋ Taeil không lùn thế đâu nhưng nhìn hình trông như cây nấm ấy... đáng yêu ghê... còn Kyungsoo... Sehun và Junmyeon jjang   

- Sao Seventeen cute quá vậy  ㅠㅠㅠ

- Taeil-ah, Kyung-ahㅠㅠㅠ yêu muốn chết

- Kyung-ie bé nhỏ ㅠㅠㅠ P.O như oppa thượng phẩm ấy

-  Jimin-ahㅠㅠㅠㅠ

-  Yugyeom-ahㅠㅠㅠㅠㅠ

-
Credit: pann-choa 

0 comments:

Post a Comment