Friday, May 20, 2016

Instiz: Có ai đó đã đốt tai Junior trong buổi concertThực ra là do ánh sáng đó ㅋㅋ
Tai thằng bé mỏng quá đi mất...
Có mỗi tai của nó là bừng sáng thế thôi à ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

-

Phản hồi bài viết: +30


- Ahㅋㅋㅋㅋㅋ vụ này hay nèㅋㅋㅋㅋ

- Clgt mình còn tưởng là ảnh chế cơㅋㅋ

- Bữa nay đâu phải lần đầu tiên ㅋㅋ


- Xem cái này mà cười đau ruộtㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- ㅋㅋㅋ rồi rồi tai cưng màu hồng nè biết rồi
- Lỗ tai trong suốt luôn ㅋㅋ

-

Credit: http://bit.ly/1U351Df

Mở ask tại địa chỉ: http://ask.fm/NetizenbuzzVtrans. Mọi thắc mắc, chất vấn, tâm tình... xin mời gửi về đây.

No comments:

Post a Comment