Friday, May 20, 2016

Instiz: Có ai đó đã đốt tai Junior trong buổi concert















Thực ra là do ánh sáng đó ㅋㅋ
Tai thằng bé mỏng quá đi mất...
Có mỗi tai của nó là bừng sáng thế thôi à ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

-

Phản hồi bài viết: +30


- Ahㅋㅋㅋㅋㅋ vụ này hay nèㅋㅋㅋㅋ

- Clgt mình còn tưởng là ảnh chế cơㅋㅋ

- Bữa nay đâu phải lần đầu tiên ㅋㅋ


- Xem cái này mà cười đau ruộtㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- ㅋㅋㅋ rồi rồi tai cưng màu hồng nè biết rồi
- Lỗ tai trong suốt luôn ㅋㅋ

-

Credit: http://bit.ly/1U351Df

Mở ask tại địa chỉ: http://ask.fm/NetizenbuzzVtrans. Mọi thắc mắc, chất vấn, tâm tình... xin mời gửi về đây.